BIP Urzędu Gminy Cegłów
Zawiadomienie o wyborze oferty PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 25 marca 2014 17:37

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości, że wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na renowację rowów melioracyjnych w Piasecznie i Kiczkach Pierwszych wybrano ofertę
KOP-REN Renata Karpińska z Bielska

ikonapdf ogłoszenie o wyborze oferty

Data ostatniej modyfikacji: wtorek, 25 marca 2014 17:45
 
Ogłoszenie o przetargu na realizacje projektu Wioska Kulinarna w Podcierniu PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 21 marca 2014 16:51

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację robót budowalnych w ramach realizacji projektu "Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie
kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów".

Oferty należy złożyć do 14 kwietnia 2014r, godz. 1030

ikonapdf ogłoszenie o zamówieniu,

ikonapdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

ikonapaczki Projekt archtektoniczno-budowlany

ikonapaczki projekt instalacji elektrycznych

ikonapdf załącznik nr 7 - przedmiar robót budowlanych

ikonapdf załącznik nr 8 - przedmiar - utwardzenie

ikonapdf załącznik nr 9 - specyfikacja sprzętu audio

ikonapdf załącznik nr 10 - specyfikacje techniczne

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 21 marca 2014 17:15
 
Zapytanie ofertowe na renowację rowów melioracyjnych w gminie Cegłów PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    piątek, 14 marca 2014 17:33

Wójt Gminy Cegłów ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego na renowację rowów melioracyjnych w Piasecznie i Kiczkach Pierwszych w gminie Cegłów.

Oferty należy składać do 21 marca 2014r do godz. 10.00

ikonapdf ogłoszenie o zamóweniu i SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

ikonadoc ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

ikonaimg załącznik Nr 5 (mapa)

ikonaimg załącznik Nr 6 (mapa)

Data ostatniej modyfikacji: piątek, 14 marca 2014 17:53
 
Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji w Rudniku PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    wtorek, 11 marca 2014 00:36

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rudnik i części Cegłowa.

ikonapdf Obwieszczenie

 
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w związku z afrykańskim pomorem świń PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 06 marca 2014 00:48

W związku z wystąpieniem groźnej choroby trzody chlewnej - afrykańskiego pomoru świń - przekazuje się do wiadomości wszystkich rolników i myśliwych stanowisko i wytyczne Krajowego Lekarza Weterynarii.

ikonapdf Informacja

ikonapdf Pismo

 
Zawiadomienie o wydaniu uzgodnień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 06 marca 2014 00:35

W trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) Wójt Gminy Cegłów zawiadamia o wydaniu uzgodnień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie zmian i inwestycjina działce 1078 we wsi Mienia.

ikonapdf Zawiadomienie

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 06 marca 2014 00:46
 
Projekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2014 PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 27 lutego 2014 14:59

W trybie art. 11a ust.7, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r, poz. 856) Wójt Gminy przedkłada do wiadomości wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Cegłów, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, projekt Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014r.

ikonapdf projekt Programu

Data ostatniej modyfikacji: czwartek, 27 lutego 2014 15:07
 
Informacje dla rolników o groźbie choroby trzody chlewnej PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    niedziela, 23 lutego 2014 21:15

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim podaje do wiadomości publicznej ważne informacje w sprawie zagrożenia trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń.

Wszyscy rolnicy są zobowiązani przestrzegać podane zalecenia:

ikonapdf Informacja Powiatowego Lekarz Weterynarii,

ikonapdf ulotka informacyjna dla hodowców,

ikonapdf pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Data ostatniej modyfikacji: niedziela, 23 lutego 2014 22:37
 
Zawiadomienie o dokumentacji zgromadzonej w sprawie decyzji o uwarukowaniach środowiskowych dla inwestycji - kanalizacji wsi Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 20 lutego 2014 21:30

Wójt Gminy Cegłów informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgomadzoną w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwesctycji - budowa kanalizacji sanitarnej w przpompowniami i przykanalikami we wsi Rudnik i częsci m. Cegłów.

ikonapdf Zawiadomienie

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Cegłów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - kanalizacji m. Rudnik PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    czwartek, 20 lutego 2014 21:29

Wójt Gminy Cegłów podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik i części miejscowości Cegłów celem zapoznania się i wniesienia ewentualnych uwag przez zainteresowane strony.

ikonapdf Obwieszczenie Wójta

Data ostatniej modyfikacji: niedziela, 23 lutego 2014 21:42
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Cegłów o raporcie oddziaływania na środowisko PDF Drukuj Email
Informacje wprowadził/a: Kinga Łoniewska    niedziela, 16 lutego 2014 00:15

W trybie ustawy o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej możliwość zapoznania sie z raportem oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na modernizacji budynków inwestarskich i budowie instalacji gazowej w Mieni.

ikonapdf Obwieszczenie Wójta

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4